Factory

Agat+ Sp. z o.o.                                    biuro@agatplus.pl
ul. Przestrzenna 75                              Opening hours:
70-800 Szczecin                                   7.00-16.00

tel. (+48) 91 43 21 321    
tel. (+48) 91 43 21 322
fax (+48) 91 43 21 323


Customer service                                 agatplus@agatplus.pl
Małgorzata Mokrzycka                                         (+48) 91 43 12 380

Bank accounts

PLN: 90 1050 1559 1000 0023 1269 0189
       
EURO: IBAN PL 76 1050 1559 1000 0023 1269 0247
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
       
SEK: PL 57 1050 1559 1000 0023 5375 7673
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
       
NOK: PL 91 1050 1559 1000 0023 6447 7113
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

USD: PL 80 1050 1559 1000 0024 2834 5215
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000266148. NIP: 955-217-79-42. Kapitał Zakładowy 1.500.000,00 PLN.

Map

 

 

Kontaktformular